Členské příspěvky

Platba členství 2019

oddíl plavání na období září – listopad

 

PLATBA ČLENSTVÍ Prosíme Vás o včasnou (nejpozději do 3.9.2019) úhradu členského příspěvku 1400 Kč (2xtýdně 2200 Kč.) na období září – prosinec

na účet 2801015033/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte. Variabilní symbol je pro

  • pondělí 102019
  • úterý 202019
  • středa 302019
  • čtvrtek 402019
  • pátek 502019

Závodní družstvo 

(člen závodního družstva je ten, který absolvoval plavecké závody za Elitavers oficiální termínové listiny ČSPS a zúčastnil se krajského mistrovství v plavání, nebo koho vybral hlavní trenér plaveckého oddílu)

1400 Kč   

variabilní symbol je 1552019