NOVINKA! PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 1 DO 4 LET

 

PLAVÁNÍ V JIHLAVĚ

Elitavers – Sportovní akademie Jihlava – oddíl plavání

Dětské hřiště na bazéně je nový program pro děti předškolního věku spolu s doprovodem. Děti od 1 do 4 let se mohou účastnit spolu se svými maminkami, tatínky, babičkami, dědy, sourozenci atd. nového programu na bazénu Demlova v Jihlavě, kde se mohou zapojit do zajímavého programu, který připravuje tým Plavecké akademie Jihlava

POZOR! Uvolněná místa od 16.1.2020 !REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS.

Část programu bude zaměřena na přirozený vývoj získávání nových „vodních“ dovedností, na rozvoj adaptačních schopností na vodní prostředí a to vše pomocí různých her. Druhá část bude organizována jako volná hra dětí ve velkém prostoru bazénu spolu s jejich doprovodem, k dispozici budou, míče, skluzavka, různé prolézací kola, desky, vodní hračky a to vše pod dozorem instruktorky plavání.

CO SEBOU: plavky, plaveckou čepici, ručník, mýdlo, pantofle

MÍSTO: BAZÉN DEMLOVA JIHLAVA

PÁTEK:

  • ZAČÁTEK: 10.1.2020                            
  • ČAS PLAVÁNÍ: 14:30 – 15:30
  • DĚTI OD 1 DO 4 LET
  • PLAVÁNÍ PRO DĚTI S DOPROVODEM
  • OMEZENÝ POČET MÍST, REZERVUJTE SI TO SVÉ VČAS
  • členství leden – březen 1500 Kč 
  • Přihláška zde                                                                       

– členský příspěvek se platí předem na celé období konání kurzu, v případě neúčasti na lekci nevzniká nárok na náhradu ani na vrácení peněz (v případě vážných zdravotních důvodů lze vrátit kurzovné po dohodě s vedoucím kurzu), platba musí být včas uhrazena před začátkem kurzu.

NA VŠECHNY MALÉ PLAVCE SE TĚŠÍ TÝM MLADÝCH INSTRUKTORŮ A INSTRUKTOREK ODDÍLU PLAVÁNÍ ELITAVERS JIHLAVA