NOVINKA! PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 1 DO 4 LET

 

PLAVÁNÍ V JIHLAVĚ

Elitavers – Sportovní akademie Jihlava – oddíl plavání

Dětské hřiště na bazéně je nový program pro děti předškolního věku spolu s doprovodem. Děti od 1 do 4 let se mohou účastnit spolu se svými maminkami, tatínky, babičkami, dědy, sourozenci atd. nového programu na bazénu Demlova v Jihlavě, kde se mohou zapojit do zajímavého programu, který připravuje tým Plavecké akademie Jihlava

POZOR! Nové členy přibíráme od  11.1.2019  v 14:30!REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS. PŘIHLÁŠKA ONLINE.

Část programu bude zaměřena na přirozený vývoj získávání nových „vodních“ dovedností, na rozvoj adaptačních schopností na vodní prostředí a to vše pomocí různých her. Druhá část bude organizována jako volná hra dětí ve velkém prostoru bazénu spolu s jejich doprovodem, k dispozici budou, míče, skluzavka, různé prolézací kola, desky, vodní hračky a to vše pod dozorem instruktorky plavání.

CO SEBOU: plavky, plaveckou čepici, ručník, mýdlo, pantofle

MÍSTO: BAZÉN DEMLOVA JIHLAVA

PÁTEK:

  • ZAČÁTEK: 11.1.2019                            
  • ČAS PLAVÁNÍ: 14:30 – 15:30
  • DĚTI OD 1 DO 4 LET
  • PLAVÁNÍ PRO DĚTI S DOPROVODEM
  • ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK leden – březen 1500 Kč 
  • OMEZENÝ POČET MÍST, REZERVUJTE SI TO SVÉ VČAS
  • přihláška online zde                                                                        

– členský příspěvek se platí předem na celé období konání kurzu, v případě neúčasti na lekci nevzniká nárok na náhradu ani na vrácení peněz (v případě vážných zdravotních důvodů lze vrátit kurzovné po dohodě s vedoucím kurzu), platba musí být včas uhrazena před začátkem kurzu.

NA VŠECHNY MALÉ PLAVCE SE TĚŠÍ TÝM MLADÝCH INSTRUKTORŮ A INSTRUKTOREK PLAVECKÉ AKADEMIE JIHLAVA