Provozní řád Plavecké akademie Jihlava

                      Provozní řád                      Plavecké akademie Jihlava

 1. Plavecká akademie Jihlava pořádá své kurzy na bazénu Demlova v Jihlavě. Instruktoři a klienti akademie musí dodržovat provozní řád bazénu Demlova i provozní řád Plavecké akademie Jihlava.
 2. Klient plavecké akademie je rozdělen do skupin, dle věku a úrovně plaveckých dovedností. Při tomto záleží na kvalifikovaném rozhodnutí vedoucího kurzu.
 3. Sraz je 10min. před začátkem jednotlivé lekce, kdy vedoucí kurzu provede kontrolu přítomných. V celou hodinu je umožněn vstup do šatny, kde se klienti převlečou (děti za pomocí doprovodu a předají své děti u vstupu do sprch instruktorce nebo instruktorovi) a poté jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat.
 4. Lekce probíhá 60 minut a to včetně převlékání (plavání trvá 45 minut.). U kurzu pro děti si rodiče převezmou své děti u vstupu do sprch a to vždy v 50 minutě probíhající lekce. Vstoupí-li dítě na bazén v čase probíhající lekce, přebírá instruktor za dítě plnou odpovědnost. Vstoupí-li dítě na bazén před tímto stanoveným časem, instruktor není odpovědný za jakékoliv možné problémy, které tímto předčasným pobytem, mohou vzniknout.
 5. Během první hodiny (pouze během první hodiny, kvůli hygienickým předpisům, nutno dodržovat) rodič smí doprovázet své dítě na bazén, ale je nutné, aby se rovněž převlékl do sportovního oděvu (tričko a trenky nebo legíny a pantofle).
 6. Po dohodě s vedoucím kurzu může rodič pořizovat fotografie svého dítěte.
 7. Fotografie a videa pořízená během výuky může Plavecká akademie Jihlava používat ke své propagaci.
 8. Na plavecký kurz si klient plavecké akademie vezme – plavky, plaveckou čepici(je povinná pro všechny na bazénu Demlova Jihlava), ručník, mýdlo, plavecké brýle – nejsou podmínkou
 9. Plavecká akademie nenese odpovědnost za ztracené cennosti na bazénu.
 10. Viditelně nemocnému klientovi s bakteriální nebo jinou infekční nemocí nebude umožněn vstup na bazén.
 11. Členský příspěvek se platí vždy před začátkem příslušného kurzu a to na celé trvání kurzu. V případě neúčasti na jednotlivých lekcích nevzniká nárok na vrácení kurzovného. V případě závažných zdravotních důvodů lze domluvit individuální náhradu s vedoucím kurzu.
 12. Pokud účastník kurzu nebude dodržovat základní pravidla slušného chování a pravidla určené vedoucím kurzu, může být z kurzu vyloučen a to bez nároků na vrácení peněz.

Platnost provozního řádu Plavecké akademie Jihlava od 1.1.2016