Pohybová příprava dětí Mateřské školy

Pohybová příprava dětí je tu pro všechny Mateřské školy v Jihlavě a okolí.

Cílem speciální nabídky pro Mateřské školy je seznámení dětí s pohybovou přípravou formou her a cvičení nenásilnou formou, které respektují věkové a vývojové zákonitosti dítěte. Program cvičení působí na dítě tak aby získalo kladné postoje k pohybovým aktivitám v pozdějších letech. Pohybová příprava dětí je pak základem pro jakýkoliv sport a zároveň se připravují pro hodiny tělesné výchovy na ZŠ.

11026696_10200442105652074_572353885_n
           Pohybová příprava dětí MŠ Antonínův Důl.

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny hlavně na rozvoj kondičně-koordinačních schopností, získávání nových dovedností a současně mají pozitivně působit na psychiku dítěte.

Vlivem pravidelného cvičení dochází k uvědomování si vlastního těla v čase a prostoru, rozvoji fyzické ale i psychické zdatnosti, osvojovaní základních pohybových dovedností, činnost a uvědomování role v kolektivu.

V případě zájmu o více informací a možnosti objednání Pohybové přípravy dětí dle individuální domluvy pro konkrétní potřeby Mateřské školy nás prosím kontaktujte na info@elitavers.cz nebo telefonním čísle 774 817 188.

Těšíme se na shledání v tělocvičně.

Tým Elitavers Akademy.