PROVOZNÍ ŘÁD VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ

 1. Sportovní akademie Jihlava pořádá Všeobecnou sportovní přípravu dětí (dále VSPĎ) v tělocvičně z.š. TGM Jihlava. Instruktoři a členové akademie musí dodržovat provozní řád tělocvičny i provozní řád VSPĎ.
 2. Člen  VSPĎ je rozdělen do skupin, dle věku a úrovně sportovních dovedností. Při tomto záleží na kvalifikovaném rozhodnutí vedoucího kurzu.
 3. Sraz je 10min. před začátkem jednotlivé lekce, kdy vedoucí kurzu provede kontrolu přítomných. V celou hodinu je umožněn vstup do šatny, kde se klienti převlečou (děti za pomocí doprovodu a předají své děti u vstupu do tělocvičny instruktorce nebo instruktorovi) a poté jsou povinni se před vstupem do tělocvičny přezout do vhodné sportovní obuvi.
 4. Lekce probíhá 60 minut a to včetně převlékání (sportování trvá cca 45 minut.). U kurzu pro děti si rodiče převezmou své děti u vstupu do šaten a to vždy v 50 minutě probíhající lekce. Vstoupí-li dítě do tělocvičny v čase probíhající lekce, přebírá instruktor za dítě plnou odpovědnost. Vstoupí-li dítě do tělocvičny před tímto stanoveným časem, instruktor není odpovědný za jakékoliv možné problémy, které tímto předčasným pobytem, mohou vzniknout.
 5. Během první hodiny (pouze během první hodiny nebo dle domluvy, nutno dodržovat) rodič smí doprovázet své dítě do tělocvičny.
 6. Po dohodě s vedoucím kurzu může rodič pořizovat fotografie svého dítěte.
 7. Fotografie a videa pořízená během výuky může Sportovní akademie Jihlava používat ke své propagaci.
 8. Na VSPĎ si člen Sportovní akademie vezme – převlečení do tělocvičny (kraťasy, tričko a vhodnou obuv), případně pití.
 9. Sportovní akademie nenese odpovědnost za ztracené cennosti v tělocvičně.
 10. Viditelně nemocnému klientovi s bakteriální nebo jinou infekční nemocí nebude umožněn vstup do tělocvičny.
 11. Členský příspěvek se platí vždy před začátkem příslušného kurzu a to na celé trvání kurzu. V případě neúčasti na jednotlivých lekcích nevzniká nárok na vrácení členství. V případě závažných zdravotních důvodů lze domluvit individuální náhradu s vedoucím kurzu.
 12. Pokud účastník VSPĎ nebude dodržovat základní pravidla slušného chování a pravidla určené vedoucím kurzu, může být z kurzu vyloučen a to bez nároků na vrácení peněz.

Platnost provozního řádu VSPĎ Sportovní akademie Jihlava od 1.2.2016