ELITAVERS

Elitavers – Sportovní akademii Jihlava založili v říjnu 2014, dva stále aktivní, úspěšní, jihlavští sportovci, Pavel Šimáček – vynikající judista a trenér juda, druhým zakládajícím sportovcem je Libor Kuchyňa, stále aktivní plavec, trenér a zakladatel nové Plavecké akademie Jihlava a bývalý reprezentant ČR v plavání. Pavel i Libor jsou dlouholetí členové Integrovaného záchranného systému ČR. Společně s nimi tvořila zakládající trojici i Tereza Musilová, od malička členka jihlavského Sokola. Sportovní akademii založili s cílem pořádání sportovních akcí, sportovních kroužků, tréninků, pořádání aktivit pro celou rodinu a hlavně kvůli zvýšení všeobecné sportovní připravenosti dětí. Dále chceme pravidelným cvičením dospět ke zlepšování kondičních a koordinačních schopností, smíšené tělesné aktivity, všestrannosti, radosti ze hry (závodu) nad zájmy vysoké výkonnosti a řeholi organizovaného tréninku, hlavně ve věku dětí základních škol a mladších.

Momentálně je hlavní tváří Elitavers – Sportovní akademii Jihlava už jen Libor Kuchyňa, společně s Terezou Musilovou a výborným týmem instruktorů a instruktorek připravují sportovní akce pro děti i dospělé.

Dlouhodobým cílem Elitavers – Sportovní akademie Jihlava zvýšení působnosti sportu jako preventivního prvku před onemocněním, vznikem obezity, drogové závislosti, nečestného jednání, zintenzivnění získávání základních plaveckých dovedností a dovedností záchrany tonoucího u dětí a dospělých, zvýšení gramotnosti dětí a dospělých v oboru poskytování laické první pomoci, získání dovednosti sebeobrany při útoku na sebe nebo své rodinné příslušníky, pořádání konferencí, seminářů, sportovních akcí pro celou rodinu, lekcí pro odbornou i laickou veřejnost a dodržování zásady čestného jednání (jak ve sportu, tak v osobním životě), spravedlnosti, k lásce k vlastní zemi, k osobní skromnosti, hrdosti, disciplíně.

Vb Elitavers – Sportovní akademii Jihlava Liborovi pomáhá spousta mladých instruktorů a instruktorek, bez kterých by se Sportovní akademie Jihlava již neobešla, ať už to je Tereza, Eva, Anička, Jana, Hanka, Romča, Zuzka, Vojta, Kája, Anet, Míša, Marťa, Deniska  a další významné sportovní osobnosti mezi které patří Ondřej Šourek, fotbalista a bývalý kapitán FC Vysočina Jihlava, který je odborným konzultantem naší akademie a pravidelně se účastní našich jednorázových akcí, když mu to čas dovolí, mimo jiné obě jeho děti jsou členové sportovní akademie a pravidelně navštěvují naše programy. Tomáš Bednář, jihlavský patriot, který reprezentoval ČR na mistrovství světa a Evropy v triatlonu na dlouhých distancích, Libor Kuchyňa starší, který je dalším konzultantem akademie, předává své bohaté zkušenosti, které posbíral při svém působení u hokeje v roli maséra na nejvyšší sportovní úrovni, kde byl členem týmu s takovými osobnostmi, jako je Zdeno Chára, Tomáš Plekanec, Josef Vašíček a mnoho dalších. Ivana Kuchyňová, která je přes 20 let členkou Integrovaného záchranného systému a na Zdravotnickém operačním středisku záchranné služby zažila tisíce krizových, při kterých pomáhá zachraňovat lidské životy. V Elitavers – Sportovní akademii Jihlava se podílí na kurzech první pomoci pro děti i dospělé.

Filozofie Elitavers – Sportovní akademie Jihlava

  1. Získávání kladného vztahu k aktivnímu zdraví, kondici, ale i k procesu růstu a vývoje
  2. Předávání zkušeností a podněcování k aktivní činnosti v získávání nových dovedností v odvětvích sportu, první pomoci, sebeobrany a dalších
  3. Pod odborným dohledem seznamování se s přínosem aktivního sportování, prevence onemocnění a závislostí
  4. Pravidelným cvičením dospět ke zlepšování kondičních a koordinačních schopností
  5. Smíšená tělesná aktivita, všestrannost, radost ze hry (závodu) nad zájmy vysoké výkonnosti a řeholi organizovaného tréninku hlavně ve věku dětí základních škol a mladších
  6. Zvýšení prestiže a znalostí poskytování první pomoci, jako životní samozřejmosti
  7. Učení nových dovedností zábavnou formou
  8. Program pro celou rodinu
  9. Společně to dokážeme
  10. Sejdeme se na sportovišti

Optandum est us sit mens sana in corpore sano

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *