Všeobecná sportovní příprava dětí

Elitavers – Sportovní akademie Jihlava otevírá VŠEOBECNOU SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU pro děti od 3 do 14 let. I OD ÚNORA 2018!

Program všeobecné sportovní přípravy dětí se koná v tělocvičně základní školy T.G.Masaryka v Jihlavě nově i ve středu na ZŠ KŘÍŽOVA 

Scházet se budeme KAŽDÉ PONDĚLÍ a lekce bude mít vždy 60 minut.

16:00 – 17:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična 

17:00 – 18:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična

18:00 – 19:00 děti od 6 do 14 let – velká tělocvična. 

NOVINKA STŘEDA ZŠ KŘÍŽOVÁ 16 AŽ 17 A 17 AŽ 18

Omezený počet míst v programu, rezervujte si své místo v čas!! NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ (při nenaplnění kapacity nebo rozšíření programu o další hodiny! V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@elitavers.cz

PŘIHLÁŠKA ON-LINE NA STŘEDU ZDE

Všeobecná sportovní příprava dětí je určena pro všechny děti, které chtějí zkusit různá sportovní odvětví a mít možnost rozvíjet svou všestrannost. Smíšená tělesná aktivita, všestrannost, radost ze hry (závodu) nad zájmy vysoké výkonnosti a řeholi organizovaného tréninku hlavně ve věku dětí základních škol a mladších. Základní všestrannost může znamenat dobrý začátek pro pozdější sportovní specializaci (plavání, atletiku, hokej atd.).

Pomocí analýzy fyzických schopností dětem pomáháme najít sporty, které je budou bavit, i místa, kde se jim mohou věnovat ve svém okolí.

Rádi bychom se věnovali základům atletiky, gymnastiky, míčových her, úpolů, zimních sportů, vodních sportů a dalších. Během celého roku projedeme různá sportovní odvětví. Budeme získávat kladný vztah k aktivnímu zdraví, kondici, ale i k procesu růstu a vývoje. Učení nových dovedností zábavnou formou. Za příznivého počasí budeme také využívat venkovní hřiště v Jihlavě (bohužel, přes veškerou snahu nemůžeme využívat nové hřiště za ZŠ TGM, v projektu, který se předkládal pro získání peněz z EU se nepočítalo, že na hřiště budou chodit i jiné děti než žáci ZŠ TGM, tak musíme vydržet pět let po dobu udržitelnosti projektu, pak snad ano). Dále chceme pořádat pro starší děti podzimní kemp (pravděpodobně třídenní) zaměřený na všestrannost. Během roku se naši členové budou mít možnost zúčastnit dalších akcí, kde mohou rozvíjet svou všestrannost (Olympijský běh, Koloběh, Elitavers Duatlon atd.)

Děti budou rozděleny, dle svého věku a schopností.

Všeobecná sportovní příprava bude probíhat pod vedením mladého týmu instruktorů a instruktorek. 

První hodinu si  s námi můžete vyzkoušet zdarma, za přítomnosti rodičů, další lekce probíhají bez přítomnosti rodičů, čí příbuzných v prostorách ZŠ TGM. Rozdělení do skupin budou děti dle svého věku, není prosím možné, aby sourozenci rozdílného věku (starší – mladší, dle našich skupin) cvičili společně. Děkujeme za pochopení, toto opatření děláme v zájmu hladkého průběhu celého programu, vývoje Vašich dětí a jejich učení nových všestranných dovedností.

Půlroční členství Elitavers Akademy – Sportovní akademie Jihlava v programu Všeobecné sportovní přípravy je 900Kč  (září – leden).

Další informace na info@elitavers.cz

V ROCE 2018 ZAČÍNAJÍ HODINY CVIČENÍ 8.1. A 10.1. KAPACITA TĚLOCVIČNY TG.MASARYKA JE NAPLNĚNA TZN. PONDĚLÍ. STŘEDA ZŠ KŘÍŽOVÁ POSLEDNÍCH PAR VOLNÝCH MÍST 

SEJDEME SE V TĚLOCVIČNĚ

TÝM SPORTOVNÍ AKADEMIE JIHLAVA

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ