Všeobecná sportovní příprava dětí

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA pro děti od 3 do 14 let. Sportovní všestrannost je pro děti v jejich rozvoji velmi důležitá a tento program je na sportovní všestrannost dětí zaměřen. BEREME NOVÉ ČLENY OD 9/2019

OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK OD 13.6.2019

CVIČÍME V JIHLAVĚ

TĚLOCVIČNA ZŠ. T.G. MASARYKA

PONDĚLÍ

16:00 – 17:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična 

17:00 – 18:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična

18:00 – 19:00 děti od 6 do 14 let – velká tělocvična. 

TĚLOCVIČNA ZŠ. KŘÍŽOVA

STŘEDA

16:00 – 17:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična 

17:00 – 18:00 děti od 3 do 6 let – velká tělocvična

Omezený počet míst v programu, rezervujte si své místo v čas!! NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ (při nenaplnění kapacity nebo rozšíření programu o další hodiny! V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@elitavers.cz

PŘIHLÁŠKA ON-LINE 13.6.2019 ZDE

Všeobecná sportovní příprava dětí je určena pro všechny děti, které chtějí zkusit různá sportovní odvětví a mít možnost rozvíjet svou všestrannost. Smíšená tělesná aktivita, všestrannost, radost ze hry (závodu) nad zájmy vysoké výkonnosti a řeholi organizovaného tréninku hlavně ve věku dětí mateřských a základních škol. Základní všestrannost může znamenat dobrý začátek pro pozdější sportovní specializaci (plavání, atletiku, hokej atd.).

Rádi bychom se věnovali základům atletiky, gymnastiky, míčových her, úpolů,  vodních sportů a dalších. Během celého roku projedeme různá sportovní odvětví. Budeme získávat kladný vztah k aktivnímu zdraví, kondici, ale i k procesu růstu a vývoje. Učení nových dovedností zábavnou formou. Za příznivého počasí budeme také využívat venkovní hřiště v Jihlavě (bohužel, přes veškerou snahu nemůžeme využívat nové hřiště za ZŠ TGM, v projektu, který se předkládal pro získání peněz z EU se nepočítalo, že na hřiště budou chodit i jiné děti než žáci ZŠ TGM, tak musíme vydržet pět let po dobu udržitelnosti projektu, pak snad ano). Dále chceme pořádat pro starší děti podzimní kemp (pravděpodobně třídenní) zaměřený na všestrannost. Během roku se naši členové budou mít možnost zúčastnit dalších akcí, kde mohou rozvíjet svou všestrannost (Olympijský běh, Koloběh, Elitavers Duatlon atd.)

Děti budou rozděleny, dle svého věku a schopností.

Všeobecná sportovní příprava bude probíhat pod vedením mladého týmu instruktorů a instruktorek. 

První hodinu si  s námi můžete vyzkoušet zdarma, za přítomnosti rodičů, další lekce probíhají bez přítomnosti rodičů, čí příbuzných v prostorách ZŠ TGM. Rozdělení do skupin budou děti dle svého věku, není prosím možné, aby sourozenci rozdílného věku (starší – mladší, dle našich skupin) cvičili společně. Děkujeme za pochopení, toto opatření děláme v zájmu hladkého průběhu celého programu, vývoje Vašich dětí a jejich učení nových všestranných dovedností.

Půlroční členství Elitavers  – Sportovní akademie Jihlava v programu Všeobecné sportovní přípravy je 1 000 Kč  (září – leden).

Další informace na info@elitavers.cz

 

SEJDEME SE V TĚLOCVIČNĚ

TÝM SPORTOVNÍ AKADEMIE JIHLAVA

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ