KROUŽEK PRO DĚTI – ŽIVOT JE HRA

ŽIVOT JE HRA, HRA JE POHYB,HRA JE DIVADLO

 

OMLOUVÁME SE, KROUŽEK MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ, ALE PŘIPRAVUJEME KROUŽEK NOVÝ, KTERÝ BUDE NA TENTO STÁVAJÍCÍ NAVAZOVAT. SLEDUJTE NÁŠ WEB!

je nový kroužek Elitavers Akademy – sportovní akademie Jihlava zaměřený na pohyb při hraní her, zpívání, komunikaci a všeho možného co se týká dramatického a pohybového projevu.

S dětmi budeme postupně rozvíjet pohybové a komunikativní dovednosti (verbální i neverbální). K těmto dovednostem patří plynulost řeči, dostatečná slovní zásoba, schopnost formulovat, mimika obličeje i gestika celého těla, koordinace pohybu, zvládnutí prostoru a rytmu. Dramatická výchova vede k sebepoznání, sebekontrole a umožňuje získat pozitivní sebepojetí. Posiluje zdravé sebevědomí a vede k uvědomění si svých omezení.

Těší se na Vás dvě usměvavé a nadané instruktorky Eva a Anička.

Cíl kroužku:
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • vytvoření pozitivního vztahu k pohybu, kultuře a umění
 • naučit dítě vystupovat
 • vytvoření pozitivního vztahu k hudbě
 • osvojit si hru v roli, dramatické jednání
 • jednat přirozeně v improvizaci
Nabídka činností:
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv písní
 • sluchové hry, hudebně poslechová činnost
 • tvořivá dramatika v pohybu
 • různorodé pohybovědramatické hry a aktivity
 • vystupování před větším počtem lidí
 • rozvoj rytmizace
 • práce s obrázkovým materiálem
První ukázková hodina  – vstup zdarma!

Členství v kroužku 800Kč

Kroužek je určen pro všechny děti od 4 do 10 let co mají rády nejenom pohyb, ale i hru, zpěv a divadlo.

Kde: zrcadlový sál hala SK Jihlava
Kdy: čtvrtek od 17:00 do 18:00

 

Online přihláška k vyplnění zde! 

Více informací a kontakt a instruktorky na

zivotjehra@elitavers.cz

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY DĚTI

TÝM ELITAVERS AKADEMY SPORTOVNÍ AKADEMIE JIHLAVA