Atletika

Atletika je "královna sportu" i velmi dobrým základem pro ostatní sportování dětí i dospělých a proto se Elitavers - Sportovní akademie Jihlava rozhodla a máme otevřený program Atletiky přípravky pro děti od 6 do 12 let.

Na malé sportovce na atletice přípravce čeká:

  • sympatický a zkušený tým trenérek 
  • kamarádská atmosféra
  • postupná cesta ke zvládání nových dovedností
  • velké množství moderních cvičebních pomůcek

Své svěřence prvními krůčky na atletice provázíme a ukazujeme jim cesty, jak by mohli přirozenou cestou zlepšovat své pohybové dovednosti.

Tělocvična ZŠ Havlíčkova

6 - 8 let

Atletika přípravka mladší

8 - 10 let

Atletika přípravka starší

Tělocvična ZŠ T.G. Masaryka, tělocvična bazén Rošického, hřiště TG Masaryka 

6 - 10 let

Atletika přípravka