Jóga dětem

Pokud pomineme staré tradice jógy, původní meditativní rozměr jógy a využijeme pouze fyzické cvičení, které podáme dětem hravou formou »vznikne zábavná lekce jógového cvičení pro děti.

Na malé sportovce na cvičení čeká:

  • jóga pod vedením trenérky Áji
  • kamarádská atmosféra
  • postupná cesta ke zvládání nových dovedností
  • relaxace a sebepoznání

Své svěřence prvními krůčky na józe provázíme a ukazujeme jim cesty, jak by mohli přirozenou cestou zlepšovat své pohybové dovednosti.

Vyberte čas a tělocvičnu

Tělocvična ZŠ T.G. Masaryka

24.2.2022 odstartujeme Jógu dětem pro druhé pololetí školního roku 2021/2022 - neváhejte se přihlásit na Jógu dětem pod vedením trenérky Áji Balvínové. Volná místa v přihlášce online. 

Nově je Jóga dětem rozdělena do dvou věkových skupin. Ve druhém pololetí máme v plánu 13 tréninků. 

Členství na pololetí 1000 Kč.