Představujeme se

 SPORTOVNÍ AKADEMIE JIHLAVA

Byla založena v roce 2014 Liborem a Terkou Kuchyňovými a Pavlem Šimáčkem. Momentálně jsou hlavní tváří Elitavers - Sportovní akademii Jihlava už jen Libor Kuchyňa, společně s Terezou Kuchyňovou a výborným týmem instruktorů a instruktorek připravují sportovní akce pro děti i dospělé.

Dlouhodobým cílem Elitavers - Sportovní akademie Jihlava zvýšení působnosti sportu jako preventivního prvku před onemocněním, vznikem obezity, drogové závislosti, nečestného jednání, zintenzivnění získávání základních plaveckých dovedností a dovedností záchrany tonoucího u dětí a dospělých, zvýšení gramotnosti dětí a dospělých v oboru poskytování laické první pomoci, získání dovednosti sebeobrany při útoku na sebe nebo své rodinné příslušníky, pořádání konferencí, seminářů, sportovních akcí pro celou rodinu, lekcí pro odbornou i laickou veřejnost a dodržování zásady čestného jednání (jak ve sportu, tak v osobním životě), spravedlnosti, k lásce k vlastní zemi, k osobní skromnosti, hrdosti, disciplíně.


Vedení Elitavers

Libor a Terka Kuchyňovi

hlavní tváře Elitavers - Sportovní akademie Jihlava jsou Libor a Terka. Potkávat se s nimi můžete každý týden na bazénu i v tělocvičně. Oba jsou sportovci tělem i duší a práci s malými a velkými sportovci milují. Mají na starost chod celé sportovní akademie a připravují všechny celoroční sportovní programy i jednorázové akce. 

Libor je zakladatel a šéf ELITAVERS, záchranář, bývalý reprezentant v plavání, běžec, cyklista, boxer, fanoušek hokeje, cyklistiky, rugby a dalších sportů. Jeho hlavní sportem je stále plavání a proto je šéftrenérem našeho oddílu plavání.  info@elitavers.cz

Terka je zakladatelka ELITAVERS, inženýrka, majitelka šicí dílny Ralfí, se sportem začala v jihlavském Sokole a v dětství hrála volejbal, basketbal, capoieru a dělala pod vedením svého bratra Parkour. Je hlavní trenérkou sportovní přípravy a instruktorkou plavání.   cviceni@elitavers.cz

Tým instruktorů, instruktorek a trenérek ELITAVERS

TÝM ELITAVERS

Klíčem k úspěchu tohoto týmu je umět správně reagovat na danou situaci, vnímat, pozorovat a jednat s respektem ke každému sportovci bez rozdílu. Každá společně strávená chvíle s našimi sportovci nám umožňuje poskládat střípky do mozaiky, které pak tvoří fungující partu, kde každý jedinec má své místo. Nikdo není víc než tým. Říká zakladatel Elitavers Libor Kuchyňa
 

Bez skvělého týmu trenérek, trenérů, instruktorek a instruktorů by ELITAVERS nebyla tím co je. Daří se nám přivádět do tohoto týmu jak zkušené trenérky, tak mladé a talentované instruktorky, které práci s dětmi milují a dětem předávají své sportovní zkušenosti. Instruktorky a instruktoři co pomáhají tvořit a vést sportovní programy Elitavers - Sportovní akademie Jihlava si zaslouží obrovský respekt a poděkování. Podílí se na přátelské atmosféře, která přitahuje stále nové členy. Nebude trvat dlouho a naše akademie přesáhne 600 členů. Sportování je radost, je to život nás všech. Bez pochybu totiž nemůže nikdo žít. Pohyb je základ všeho a je skvělé, když děti mají od narození kladný vztah k pohybu, tělovýchově, sportu. Hlavním cílem není zisk medailí, hlavní cíl je zakořenit lásku ke sportu, která vydrží do konce života. Sportování s kamarády je zábava, kde je přidanou hodnotou učení se novým dovednostem, které přispívají ke správnému rozvoji každého jedince. 

info@elitavers.cz 

https://www.facebook.com/elitaversjihlava

https://www.instagram.com/elitaversjihlava/